Individuele coaching

Naast groepstrainingen biedt Mindful Friesland individuele coaching, begeleiding en training aan. De aanleiding ervan kan erg divers zijn, maar veelal biedt een directe en individuele benadering meer mogelijkheden tot maatwerk.

Wanneer kan StressCoaching helpend zijn?

Meerdere begrippen zijn algemeen bekend zoals stress, overspannenheid en burn-out. Stress treedt op als een belasting groter is dan de belastbaarheid. Stress is niet per definitie slecht maar als de negatieve gevoelens en reacties de overhand krijgen kan het raadzaam zijn gerichte acties te ondernemen. Burn-out treedt op als je langdurig roofbouw pleegt en je stug blijft doorgaan. Dit kan zich afspelen in de privésfeer maar ook in de werksfeer. Vaak is er sprake van een combinatie van beide.

Tijdens de coaching wordt, soms na verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker, zeer zorgvuldig de aanleiding en behoefte geïnventariseerd en aanvullend een coachingsplan opgesteld. De cliënt(e) beslist te allen tijde.