Training Mindfulness

Een training Mindfulness (MBSR) is een groepstraining. Het programma bestaat uit 8 weken, met een wekelijkse sessie van 2,5 uur. De training heeft een zeer zorgvuldige opbouw. Op twee derde van de training is er een hele oefendag. De wekelijkse frequentie is lang genoeg om thuis echt met de oefeningen aan de slag te gaan. De lengte van acht weken is te overzien en lang genoeg om blijvend effect te sorteren.
Iedere bijeenkomst bestaat uit educatie, beoefening en nabespreking. Deelnemers krijgen huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je dagelijks oefent. De training wordt voorafgegaan door een individueel intakegesprek en met een individueel afrondingsgesprek.

Mindfulness training wordt ook in andere verbanden onderwezen, bijvoorbeeld in gevangenissen, op scholen, in het bedrijfsleven aan topsporters en mantelzorgers. Er is inmiddels veel wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van mindfulness training bij mensen met o.a. stress, pijn, angst en depressie.

In de mindfulness training leer je aandachtig te zijn op het moment zelf. Door van moment tot moment bewust te zijn van gebeurtenissen, lichaamssensaties, gedachten en gevoelens, geef je jezelf meer mogelijkheden om te kiezen. Je hoeft niet op dezelfde oude routes terecht te komen die je in het verleden in de problemen heeft gebracht. Je gaat minder op de automatische piloot leven.

Tijdens de training ga je een aantal weken intensief bezig met oefenen en leren de ervaringen met een open houding tegemoet te treden. Deze houding noemen we ‘mindfulness’. Door aandacht te geven aan je gedachten, gevoelens en reacties, kun je meer bewust worden van je ervaringen en eventuele veranderingen. Je ontdekt dat je meer keuzemomenten hebt dan je dacht. Momenten waarop je zelf kiest hoe je wilt omgaan met stress, pijn, verdriet of ongemak. Je leert door te oefenen met mindfulness in het hier-en-nu de stress bewust en met frisse blik te beantwoorden.

De training vraagt een eigen inzet. Het echte leren gebeurt tijdens het dagelijkse oefenen thuis, met behulp van audio-instructies. Bij de meeste mensen geeft het oefenen resultaat. Soms meteen, soms na langere tijd en vaak op andere levensgebieden dan verwacht.

De normale prijs van de 8-weekse training + 1 hele dag bedraagt € 375,- inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee. Bij vergoeding door werkgevers wordt € 475,- gerekend.

Vergoeding mindfulnesstraining door de zorgverzekering
Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking kan bij sommige zorgverzekeraars aanspraak worden gemaakt op vergoeding van (een deel van) de kosten van een mindfulnesstraining. Aan vergoeding kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, eisen worden gesteld. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is. De vergoede bedragen liggen in 2019 tussen de 100 en 350 euro, afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen aanvullende pakket.
Ga naar ZorgWijzer.nl

voor een overzicht van de voorwaarden en vergoede bedragen per verzekeraar.

Verzekerden van De Friesland kunnen in aanmerking komen voor € 100,- korting door Fan van Fit punten te verzilveren. De korting wordt verrekend op vertoon van de vouchercode.

Mocht inkomen een belemmering vormen, dan is een aangepaste prijs bespreekbaar.