Training Mindfulness

Regelmatig starten wij een nieuwe 8-weekse groepstraining. Ook een individuele training is mogelijk. De eerstvolgende is: startdatum maandag 13 mei 2024.

Na de zomer starten wij maandagavond 9 september en vrijdagochtend 13 september een nieuwe 8-weekse training.

Inhoud Trainingen Mindfulness (MBSR). 

Het programma bestaat uit acht weken, met een wekelijkse bijeenkomst van 2,5 uur. De training heeft een zeer zorgvuldige opbouw. Na de zesde bijeenkomst is er een oefendag. De wekelijkse frequentie is lang genoeg om thuis echt met de oefeningen aan de slag te gaan. De lengte van acht weken is te overzien en lang genoeg om blijvend effect te sorteren.
Iedere bijeenkomst bestaat uit educatie, beoefening en nabespreking. Als deelnemer krijg je huiswerk mee en is het de bedoeling dat je dagelijks oefent. De training wordt voorafgegaan door een individueel intakegesprek en afgesloten met een individueel afrondingsgesprek.

Mindfulness wordt ook in andere verbanden onderwezen, bijvoorbeeld in gevangenissen, op scholen, in het bedrijfsleven aan topsporters en mantelzorgers. Er is inmiddels veel wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van mindfulness training bij mensen met o.a. stress, pijn, angst en depressie.

In de mindfulness training leer je aandachtig te zijn op het moment zelf. Door van moment tot moment bewust te zijn van gebeurtenissen, lichaamssensaties, gedachten en gevoelens, geef je jezelf meer mogelijkheden om te kiezen. Je hoeft niet op dezelfde oude routes terecht te komen die je in het verleden in de problemen heeft gebracht. Je gaat minder op de automatische piloot leven.

Tijdens de training ga je een aantal weken intensief bezig met oefenen en leren de ervaringen met een open houding tegemoet te treden. Deze houding noemen we ‘mindfulness’. Door aandacht te geven aan je gedachten, gevoelens en reacties, kun je meer bewust worden van je ervaringen en eventuele veranderingen. Je ontdekt dat je meer keuzemomenten hebt dan je dacht. Momenten waarop je zelf kiest hoe je wilt omgaan met stress, pijn, verdriet of ongemak. Je leert door te oefenen met mindfulness in het hier-en-nu de stress bewust en met frisse blik te beantwoorden.

De training vraagt een eigen inzet. Het echte leren gebeurt tijdens het dagelijkse oefenen thuis, met behulp van audio-instructies. Bij de meeste mensen geeft het oefenen resultaat. Soms meteen, soms na langere tijd en vaak op andere levensgebieden dan verwacht.

Kosten:

Groepstraining € 475,- (bij vergoeding door ziektekostenverzekeraar of werkgever)

Groepstraining 295,- (zonder enige vergoeding door ziektekostenverzekeraar of werkgever)

Individuele training 675,- (excl oefendag)

Mogelijk vergoedt jouw werkgever een deel of kom je in aanmerking voor een (deel-)vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Voor meer informatie ga naar ZorgWijzer.nl

Mocht inkomen een belemmering vormen, dan is een aangepaste prijs bespreekbaar.

Dit zijn de prijzen van de 8-weekse groepstraining + 1 hele oefendag, inclusief cursusmap, audio-bestanden, lunch, koffie en thee.