Info en aanmelden

30 oktober 19.15-21.45u: start 8-weekse training in Heerenveen (wachtlijst).

31 oktober 14.30-17.00u: start 8-weekse training in Heerenveen.

Je kunt tijdens een informatie- en kennismakingsgesprek al je vragen voorleggen.